İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Yarışma Bilgi ve Belgeler

Yarışma Şartnamesi ve Ekleri (Güncellendi) İNDİR
İhtiyaç Programı İNDİR
Üniversite Tanıtım Rehberi İNDİR
1/5000 Halihazır Harita İNDİR
1/1000 Halihazır Harita İNDİR
1/1000 Mevzi İmar Planı ve Çevre Durum Analizi İNDİR
İmar Durumu, Plan Notları ve Kurum Görüşleri İNDİR
1/1000 Ağaç Rölövesi İNDİR
Uydu Görüntüsünde Arazinin Durumu İNDİR
İzmir Ulaşım Planı (UPİ 2030) İNDİR
Jeolojik-jeoteknik Etüt Raporu İNDİR
Jeoloji Mühendisliği bilirkişi raporu İNDİR
Yakın çevreye ait fotoğraflar İNDİR
Drone görüntüleri İNDİR
Tümünü İndir İNDİR