İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Kültür Eğitim Projesi

Değişen “müze” algısıyla beraber müzeler, her ne kadar geçmişten günümüze bir bağ kurmak için biz insanoğluna ışık tutuyor olsa da aynı zamanda kendi içinde de değişen, gelişen bir yapıya sahiptir. Bu düşünceden yola çıkarak 2009 – 2012 yılları arasında ve takibinde 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde İzmir Ticaret Odası ve İzmir
Turist Rehberleri Odası işbirliği ile “Kültür Eğitim Projesi” hayata geçirilmiştir. Projede imkanı olmayan ilk öğretim öğrencilerine yaratıcı drama tekniği ile sanat, arkeoloji, tarih ve kültürel miras bilinci vermek amaç edinilmiştir. Geleceğin büyükleri bugünün öğrencilerinin kültürü, tarihi, arkeolojiyi, kentli olmayı öğrenmesinin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle gerçekleştirilen ve tamamlanan projemizde Odamız müzesinde yaratıcı drama yöntemi ile atölye çalışmaları yaptırılmış ve öğrencilerin kentimizi tanımasını sağlamanın yanı sıra kültür ve kültürel mirası anlama, koruma yönünde de eğitim verilmiştir.