İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE GÖZ TARAMASI

Vakfımız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir İl Halk Sağlık Müdürlüğü ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirlikleri ile sosyoekonomik düzeyi düşük, sağlık hizmet sunumuna erişimde zorluk yaşayan ailelerin yaşadığı bölgelerde çocuklarımıza göz taraması hizmeti sağlamıştır. Başta göz tembelliği olmak üzere göz hastalıkları sık konuşulan ama geç fark edilen hastalıklardır. Göz taramalarımız ile görme kusurlarını erken yaşta tespit ederek, gerekli tedavilerin alınması sağlanan projemizde, tarama yapılan çocuklarımıza içlerinde kırtasiye malzemeleri ile birlikte kalem kutusu da hediye edilmiştir.

 

Göz Sağlığı Taraması

Vakfımız, göz taraması hizmetine “İzmirim Kredi Kartı” çalışmaları dahilinde gerçekleştirilen “Göz Sağlığı Taraması” projesi ile başlamıştır. Yapılan ilk göz taramamız kapsamında, 100.000 çocuğumuzun göz sağlığı taraması gerçekleştirilmiş; 16 çocuk göz ameliyatı olmuş, 6.702 çocukta göz kusurları tespit edilmiş, 632 gözlük verilmiş, tedavileri yaptırılmış ve proje başarı ile tamamlanmıştır.

 

Sağlıklı Gözler, Başarılı Nesiller

Vakfımız göz sağlığı alanındaki çalışmalarına “Sağlıklı Gözler, Başarılı nesiller” projesi ile devam etmiştir. Bu projede, yeni neslin daha sağlıklı görmesi ve ailelerde göz sağlığı konusunda bilinç oluşturulması hedeflenmiştir. Projemiz, İl Halk Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Halk Sağlık Müdürlükleri ve seçilen okulların işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Projenin kapsam alanı olarak; Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ilçesinin sosyo-ekonomik düzeyi düşük, sağlık hizmet sunumuna erişimde güçlük yaşayan öğrencilerin bulunduğu okulların ilköğretim ana sınıfı ve ilköğretim 1. sınıf okul çocukları hedef alınmıştır. Bu bölgelerdeki öğrencilerin erken yaşta göz tembelliği ve göz kusurlarının tespiti, erken tanı-erken tedavi bilinci ile göz sağlığının öneminin anlatılması hedefi ile proje kapsamında göz taramasına katılan öğrencilere, Vakfımızın yaptırdığı kalem kutu içerisinde kalemler, silgi ve kalemtıraş hediye edilmiştir.

 

Daha İyi Görüyorum, Daha İyi Anlıyorum

Vakfımız 3. göz sağlığı çalışmasını “İlköğretim Çocuklarında Göz Taraması Projesi” ile gerçekleştirmiştir. “Daya iyi görüyorum, daha iyi anlıyorum” sloganıyla gerçekleştirilen projemizde 4 ilçede 11 bin çocuğa göz taraması yapılmıştır. Projemiz İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Seçilen Okulların işbirliği ile gerçekleşmiştir. Yapılan taramalarda daha önce fark edilmemiş göz rahatsızlığı olan çocuklarımıza erken teşhis ve erken tedavi şansı sağlanmış, bununla birlikte görme kusurundan kaynaklanan okul başarısızlığının başarıya dönüşümü ile hedef grubun göz rahatsızlıkları konusunda bilinç düzeyi arttırılmıştır. Projemizde ayrıca göz sağlığının öneminin eğitimcilere ve öğrencilere anlatılması, herhangi bir göz rahatsızlığı tespit edilmesi durumunda tedavi konusunda ailelerin nasıl bir yol izleyeceği bilincinin oluşturulması, birçok göz rahatsızlığının tedavisinin olanaklı olduğu bilgisinin hedef gruba verilmesi, estetik açıdan oluşacak kaygıların giderilmesi, gözden kaynaklanan olası psikolojik sorunların önlenmesi, erken tespit edilen göz kusurlarının yol açacağı hasarların engellenmesi amacı ile bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.