İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Türkiye’nin ve dünyanın değer yaratan vakfı.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitime, kalkınmaya ve sağlıklı toplum inşasına önderlik etmek

 

 

TEMEL GÖREVLERİ
  • Tüm eğitim faaliyetleri ile aklın ve bilimin rehberliğinde, yenilikçi, yaratıcı, çağın gereksinimlerinin ötesine geçip geleceğe yön verebilen, evrensel Atatürk değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek,

  • Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde insan kaynağının gelişimine katkı sağlayacak eğitimler düzenlemek,

  • Köklü kültürü ve tecrübelerinden hareketle gelecek kuşakların yaratıcılık, girişimcilik ve ürüne dönüştürme etkinliklerini desteklemek, süreci kolaylaştırıcı rol üstlenmek ve yön göstermek,

  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, toplumun sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmesini sağlayacak eğitim, araştırma ve uygulamalara öncülük etmektir.

 

TEMEL DEĞERLER
  • Mükemmeliyetçi

  • Yenilikçi ve üretken

  • Katılımcılığa ve ortak akla değer veren

  • Sürekli gelişimi esas alan

  • Sorumlu liderlik