İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA FİNANSAL YÖNETİM