İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Zeyilname yayınlanmasına karar verilmiştir