İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

AB Hibe Desteği ile Kuyumcu (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Hakkında