İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı 2023 Yılı Olağan Mütevvelli Heyet Toplantısı Mali Tabloları ve Denetim Kurulu Raporu