İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

2024 Mayıs Eğitim Programları

MINDFULNESS TEMELLİ STRES AZALTMA

8 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Stres Kavramı ve Önemi

⦿ Stresin Kaynakları

⦿ Stresör Farkındalığı

⦿ Fizyolojik Uyarım ve Sinir Sistemi Müdahalesi

⦿ Zihnİn Çalışma Prensipleri

⦿ Otopilot ve Dikkat

⦿ Zihni ehlileştir/ Otomatik düşünce nedir, neden oluşur, nasıl dönüşür?

⦿ Duygular ve İhtiyaçlar

⦿ Duygularla temas

⦿ Stresle Baş Etme - Beceri Geliştir

Devamını Oku

YÖNETİCİLER İÇİN EKONOMİK ANALİZ

9 – 10 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿  Şirketlerin temel risk faktörleri ve alınabilecek tedbirler

⦿  Yeterli çalışma sermayesine sahip miyiz?

⦿ Büyümek her zaman kar getirir mi?

⦿  Kriz birden bire mi gelir?

⦿  Kriz dönemlerinde riskleri yönetmek

⦿  Kur Riski

⦿  Faiz Riski

Devamını Oku

KURUMSAL VE BİREYSEL ALGI YÖNETİM

13 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Algı Nedir?

⦿ Algı Yönetimi Nedir? -Doğru İletişim, Doğru Algı Üretimi

⦿ Kurumsal Algı ve Bireysel Algı Kavramları

⦿ İzlenim Yönetimi

⦿ Kurumsal Kimliğin İzlenim Yönetimi ile İlişkisi

⦿ Kurumun Çalışan Aidiyeti ve Bağlanmasında Rolü

Devamını Oku

MUHASEBEDE MALİYETLENDİRME

14 – 15 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları

⦿ Mali Tablo İlkeleri Bilanço Gelir Tablosu Tanımları

⦿ Dönen Duran varlıklar

⦿ Kvyk Uvyk Özkaynak hesapları

⦿ Gelir hesapları

⦿ Gider hesapları

⦿ Gelir gider raporları

⦿ Yıllar itibariyle karlılık raporları

⦿ Örnek uygulamalar

 

 

 

 

 

Devamını Oku

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

16 – 17 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿DIR uygulamasının temeli ve günümüzdeki yapısı

⦿ DIR’in amacı ve kullanım alanları

⦿ DIR’den kimler faydalanabilir ?

⦿ İthalatta Şartlı Muafiyet uygulaması

⦿ Eş Değer Eşya Uygulaması

⦿ DIR’da teminat işlemleri

⦿ Dahilde İşleme İzni uygulamaları

⦿ DIR ve Serbest Dolaşım Belgesi ilişkisi

⦿ Telafi Edici Vergi –

⦿ DIR ve Gözetim Uy

Devamını Oku

ETKİLİ PAZARLIK VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

16 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Müzakere kavramına teorik bakış açısı, Görüşme ve mülakat yöntemi

⦿ Ticari işlemlerde görüşme teknikleri, Sürdürülebilir ilişki için kaliteli müzakere

⦿ Pazarlık yetenekleri ve gelişimi, Pazarlık Taktikleri

⦿ Saldırgan pazarlık taktikleri, Zorlayıcı taktikler(çok acımasız)

⦿ Saldırgan olmayan pazarlık taktikleri, Yatıştırıcı taktikler

Devamını Oku

İŞ’TE VE ÖZEL YAŞAMDA DUYGUSAL DAYANIKLILIK

17 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Ekibinizi ve kendinizi fark etmek,

⦿ Değerlerini fak etmek

⦿ Duygu ve ihtiyaçlarını nasıl anlarım

⦿ Beden ve duygu ilişkisi

⦿ Kendimle iletişimimi Nasıl geliştirebiliriz

⦿ Öz şefkat

Devamını Oku

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

20 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları

⦿ Mali Tablo İlkeleri Bilanço Gelir Tablosu Tanımları

⦿ Dönen Duran varlıklar

⦿ Kvyk Uvyk Özkaynak hesapları

⦿ Net işletme Sermayesi

Devamını Oku

KOŞULSUZ MÜŞTERİ MUTLULUĞU

22 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Müşteri Kavramı

⦿  Müşteri ile İyi İlişki Kurmak

⦿  Müşteri Memnuniyetinin Faydaları

⦿ Müşteri Odaklı Kültür

⦿  Koşullardan Bağımsız Müşteri Mutluluğu

⦿ MİY ve Fark Yaratmak

Devamını Oku

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

23 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Uluslararası Ticaret Kavramı

⦿ Uluslararası Ticarette Riskler

⦿Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynakları

⦿ Uluslararası Ticari Sözleşmenin Kapsamı

⦿ Uluslararası Sözleşmeler Yazılı Olmak Zorunda mıdır?

⦿ E-mail Yazışmaları Sözleşme midir?

Devamını Oku

NÖRO MARKETİNG

24 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Tüketiciler satın alma kararlarını nasıl vermektedir? Verilen kararlar ne kadar rasyonel?

⦿ İnsan beyninin özellikleri nelerdir?

⦿ İnsan beyni karar alma mekanizması nasıl çalışır?

⦿ Duyguların ve motivasyonun karar alma mekanizmasındaki yeri nedir?

⦿ Nöro marketing nasıl gelişti?

⦿ Reklamlar beynimizin hangi bölgesini etkilemektedir?

Devamını Oku

BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ

27 – 28 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Varlık ve kaynak hesapları

⦿ Bilanço eşitliği

⦿ Bilanço ve Gelir tablosu nedir?

⦿ Genel tanımlar ve özellikleri

⦿ Önemli hesapların çalışma prensipleri

Devamını Oku

LİDERLİK VE MOTİVASYON

29 Mayıs 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Ekibinizi ve kendinizi fark etmek,

⦿ İletişim Becerileri Nasıl geliştirebiliriz,

⦿ Kişiliklerini ve temel ihtiyaçlarını anlama

⦿ Kuşlaklar arasındaki dengeyi oluşturma,

⦿ Motivasyon modelleri ( Maslow, Robins, Heizberg)

⦿ Şiddetsiz İletişim Süreci temelleri

Devamını Oku

DİJİTAL DÜNYADA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

30 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

1. Bölüm: Dijital Dünyada Tüketici Davranışlarının Temelleri (1 Saat)

⦿ Dijital çağda tüketici davranışlarının evrimi

⦿ Tüketici psikolojisi ve karar verme süreçleri

⦿ Dijital platformların tüketici davranışları üzerindeki etkisi

2. Bölüm: Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Etkileşimi (1 Saat)

⦿ Dijital pazarlama stratejileri ve tüke

Devamını Oku

POWERPOİNT İLE ETKİLİ SUNUMLAR

31 MAYIS 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Etkin Sunum

⦿ Sunum Akışının Planlanması

⦿ Sunum Materyallerin Tespiti

⦿ Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri

⦿ Sahneyi Kullanma

⦿ Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim Yaratma

⦿ Eğitim Kitapçığı Hazırlanma

⦿ Eğitim Oyunlarının Planlanması, Uygulamalar ve Örnekler

⦿ Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak, Eleş

Devamını Oku