İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

2024 Nisan Eğitim Programları

EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA FİNANSAL YÖNETİM

15 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Muhasebe nedir?

⦿ Finans nedir?

⦿ Muhasebe-Finans ilişkisi

⦿ Finansal Riskler

⦿ Likidite Riski

⦿ Kur Riski

⦿ Döviz Riski

⦿ Faiz Riski

⦿ Risklerden Korunma Yöntemleri

⦿ Mali Tablolar ve Mali Analiz

⦿  Bilanço

⦿ Bilanço Tanımı ,

⦿ Likidite Oranları

⦿ Mali Yapı Oranları

⦿ Faaliyet Oranları

Devamını Oku

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

16 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları

⦿ Mali Tablo İlkeleri Bilanço Gelir Tablosu Tanımları

⦿ Dönen Duran varlıklar

⦿ Kvyk Uvyk Özkaynak hesapları

⦿ Net işletme Sermayesi

⦿ Bilanço makyajlama

⦿ Sektörlere göre mizan, bilanço ve gelir tablosu karşılaştırmaları

Devamını Oku

ETKİLİ GERİ BİLDİRİM

17 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Geribildirim Nedir, Ne Değildir

⦿ Geri Bildirim ve Eleştiri Arasındaki Farklar

⦿ Geribildirimin Önemi

⦿ Kime / Nasıl Geribildirim

⦿ Geribildirime Ne Engel Olur

⦿ Geribildirime Açık Olma

Devamını Oku

PERFORMANS YÖNETİMİ

18 NİSAN 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Performans Yönetim Sistemi

⦿ Performans Yönetim Sistemi Uygulaması İçin Başarı İlkeleri

⦿ Kurum Kültürüne uygun sistemlerin kurgulanması

⦿ Performans Kriterleri

⦿ Performans Ölçüm Yöntemleri

⦿ Planlama Süreci o İş ve Kişisel Gelişime Odaklanma

Devamını Oku

İŞLETMELER İÇİN BÜTÇE HAZIRLAMA

19 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Temel Yönetim Fonksiyonları ve İşletme Bütçeleri

⦿ Bütçe Tanım ve Önemi

⦿ Bütçe Planlama Koordinasyon

⦿ Bütçe Kontrol

⦿ İşletmelerde Bütçenin Yararları

Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMETLERİ

24 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Tanımlar, Kapsam
  • Ücret, Serbest Meslek Makbuzu, Kira Nedir? Kısaca Beyanname ile ilişkisini Tanımlama,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Beyan ve Ödeme Süresi

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilmeli,
  • Aylık ve Üç aylık beyan Durumları,
  • Beyanname Düzenleme Pr

    Devamını Oku

SES, NEFES VE BEDEN KULLANIMI

25 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Ses, nefes ve bedenin uyumu

⦿ Etkili sesin özellikleri ve doğru kullanımı,

⦿ İşitilebilirlik

⦿ Akıcılık

Devamını Oku

STOK VE DEPO YÖNETİMİ

27-28 Nisan 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Depoları Tanımlama ve Depoların Amaçları

⦿ Deponun Fiziksel Düzeni Nasıl Olmalıdır?

⦿ Depo Yönetiminde Gerekli İşlemler

⦿ Stok Yönetim Politikaları

⦿ Stokların Fiziksel ve Dijital Takibi

⦿ Stokların Sınıflandırılması

⦿ Stok Seviyelerinin Belirlenmesi

⦿ Stoklama Maliyetlerini Anlama ve Yönetme

⦿ Stok Kodlama ve Adresleme

Devamını Oku

UYGULAMALI İTHALAT VE İHRACAT

29 – 30 NİSAN 2024

Eğitim İçeriği:

⦿ Diş Ticarete Genel Bir Bakiş

⦿ Diş Ticaretin Genel Kavramlari

⦿ Diş Ticarette Kurumlar

⦿ İhracatin İş Süreçleri

⦿ İthalatin İş Süreçleri

⦿ Diş Ticaretin İç Dinamikleri

⦿ Diş Ticaretin Diş Dinamikleri

⦿ Diş Ticarette Teslim Şekilleri

⦿ Diş Ticarette Ödeme Şekilleri

⦿ Diş Ticarette Belgeler

⦿ Diş Ticarette İletişim

Devamını Oku