İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

2023 Şubat Eğitim Programları

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

11-12 / 18-19 / 25-26 Şubat 2023

⦿ Uluslararası Pazarlama Temel Kavramlar

⦿Uluslararasılaşma Yöntemleri

⦿Uluslararası Çevre Analizi

⦿Gelişmekte Olan Pazarların Dinamikleri

⦿Uluslararası Girişimcilik

⦿Küresel Doğan İşletme Kavramı

⦿Uluslararası Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar

⦿Networking

Devamını Oku

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ

13.02.2023

Eğitim İçeriği:

⦿Probleme Bakış Açımızı Değiştirmek

⦿Problemi Analiz Etmek

⦿Problemi Anlamak

⦿Problem Çözme Teknikleri

⦿Uygun Problem Çözme Tekniğine Karar Vermek

⦿Karar Verme Teknikleri

⦿Karar Verme Tekniklerinin Karşılaştırılması

⦿Problemin Çözümüne İlişkin Nihai Kararı Vermek

 

Devamını Oku

DİJİTAL DÜNYADA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

17 Şubat 2023

Eğitimin amacı ve öğrenme çıktıları: Bu eğitim, büyük bir hızla yaşanan dijital devrimin temellerini tüketici kavramı üzerinden keşfetmeyi amaçlamaktadır. Birçok doğru soru üzerinden kendi gerçeğini oluşturmaya çalışan bu bilgi paylaşıma katılanlar, tüketici davranışları olgusunun temellerini kavrayacaktır. Böylece; ister analog isterse dijital dünyada olsun, tüketicinin varoluşunu çözümleyeb

Devamını Oku

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

20.02.2023

Eğitim İçeriği:

⦿Mali tabloların tanımlanması

⦿Mali tabloların genel özellikleri Temel mali tablolar Bilanço

⦿Bilanço düzenleme ilkeleri

⦿Bilanço kalemlerinin incelenmesi

⦿Bilanço dipnotları

Devamını Oku

KAOS VE KRİZ YÖNETİMİ

24.02.2023

⦿ DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ İthalat / İhracat Nedir? Neden İthalat /İhracat Yaparız?

Eğitimin içeriği:

⦿Kriz Kavramı ve Tanımı

⦿Krizin Özellikleri

⦿Kriz Türleri

⦿İşletmenin İç Çevresiyle İlgili Faktörler

⦿İşletmenin Dış Çevresiyle İlgili Faktörler

⦿Yönetim Kararlarının Merkezileşme Eğilimine Girmesi

⦿Hızlı Karar Alma Zorunluluğu

⦿Örgüt Ge

Devamını Oku

NÖRO MARKETİNG

27.02.2023

Eğitimin içeriği:

⦿Tüketici nasıl karar alır?

⦿Satın alma kararlarını etkileyen faktörler nelerdir?

⦿Zihinsel süreçlerin sadakat yaratma ve satın alma noktasında etkisi nedir?

⦿Biz ne söylüyoruz?

⦿Tüketici ne anlıyor?

Devamını Oku