İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

2023 Aralık Eğitim Programları

KURUMSAL ve BİREYSEL ALGI YÖNETİMİ

11 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Algı ve algı yönetimi nedir?

⦿ Algı yönetimi pazarlamada, reklamcılıkta, siyasette nasıl kullanılıyor?

⦿ Kişisel algı nedir? Nasıl oluşturulur?

  • Nasıl bilinmek istiyorsunuz?
  • Hedef kitleniz nedir?
  • Mesajınızı nasıl vermelisiniz?

⦿ Algı yönetimi teknikleri

KİŞİSEL LİDERLİK VE FARKINDALIK

12 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

 • Kendimizi Tanımak
 • Beyin sistemlerini anlamak ve neye nasıl tepkiler veriyoruz
 • Davranışlarımızı Ne yönetiyor(Hikaye anlatımı)
 • Duyguları yönetmek
 • Sağ ve Sol Beyin(Video içeriği)
 • Kişilik testleri karakterimiz Ne renk (kişilik testi çözülecek ve grup çalışması yapılacak)
 • Nasıl Öğreniyorum ve öğretiyorum, (Test uygulama)
 • İletişim Ş

  Devamını Oku

FİNANSAL RİSK VE ANALİZ

13 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Risk tanımı,

⦿ Temel risk sınıflamaları,

⦿ Risk ölçümü, ölçülmesi zorunlu riskler,

⦿ Risk yönetim süreci ve risk yönetmekte kullanılan teknikler,

⦿ Risk yönetiminin finansal yönü, temel analiz noktaları,

⦿ Stratejik olarak finansal risk yönetimi,

⦿ Finansal risk yönetim ölçüm ve izleme metodu geliştirme,<

Devamını Oku

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

14 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

 • Dış ticarette sözleşmenin önemi
 • Dış ticar ette sözleşmenin yeri
 • Sözleşme hazırlarken ya da incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Sözleşme hazırlanması
 • Sözleşme maddelerinin ayrıntılı incelenmesi
 • Sözleşmelerin (bazı diğer ihracat evrakları da dahil) üçüncü kurumlar tarafından onaylanması
 • Örnek sözleşme üzerinden

  Devamını Oku

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

15 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

 • Ürün bazlı pazar araştırması
 • İthalat yapan ülkelerin tespiti
 • İhracat yapan rakip ülkelerin tespiti
 • Trend analizi
 • Büyüyen pazarları belirleme
 • Kârlı pazarları belirleme
 • Kaçırılan pazarları tespit etme

Devamını Oku

İŞ YAŞAMINDA ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

20 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Zor insanın tanımı

⦿ İletişim kazaları ve çatışmaları

⦿ İletişim sürecini yönetebilmek

⦿ Johari penceresi

⦿ Zor insan modelleri

⦿ Zor insanlarla iletişimde yapılması gerekenler

⦿ İnsan tanıma sistemleri ile ilişki yönetimi

⦿ Çatışma ve çatışma yönetimi nedir?

⦿ Çatışmayı oluşturan faktörler

⦿ İşyerinde çatışma

Devamını Oku

ÖFKE KONTROLÜ

21 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

 • ÖFKENİN TANIMI VE TÜRLERİ

Öfkenin tanımı

Öfkenin türleri

 

 • ÖFKENİN NEDENLERİ

İçsel nedenler

Dışsal nedenler

 

 • ÖFKEYİ İFADE ETME BİÇİMLERİ

Öfkenin içe yönelmesi

Öfkenin dışa yönelmesi

Öfkenin kontrol edilmesi

Devamını Oku

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

21 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri

Temel mali tablolar

Bilanço

 • Bilanço düzenleme ilkeleri
 • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
 • Bilanço dipnotları

 

Kimler katılmalı:

İşletmelerin karar alma süreçlerinde yer alan, finansal bilgileri anlayıp karar alma süre

Devamını Oku

ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

22 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Zaman kavramı ve zaman yönetimi nedir?

⦿ Zaman yönetimi probleminin evrenselliği

⦿ Zamanı planlamanın önemi

⦿ Zaman yönetimi araçları

⦿ Zaman yönetimi teknikleri

⦿ Zaman yönetimi ve kendini yönetmek

⦿ Zaman ve öncelik yönetimi

⦿ Çalışma alışkanlıklarının belirlenmesi

⦿ Zaman kullanım tarzıyla ilgili kalıplar

⦿ Z

Devamını Oku

FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

25 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Fiyat nedir

⦿ Fiyatın İçindeki unsurlar

⦿ Fiyat politikaları

⦿ Fiyat değişikliklerinin müşteriye yansıma şekilleri

⦿ Fiyat dışı pazarlık unsurları

⦿ Pazarlık şekilleri ve müşteriyi ikna etme yöntemleri

⦿ Teklif verirken dikkat edilecekler

⦿ Satın almada fiyatın önemi

⦿ İskonto, indirimler ve gecikme faizleri

 

KİMLER KATILMALI?<

Devamını Oku

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

27 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

Müşteriye hizmet kavramı.

⦿ Hizmet Nedir, Nasıl değerlendirilir?

⦿  Hizmette standart belirlenebilir mi?

⦿ Hizmetin Nitelikleri

⦿ Müşteri tanımı ve müşteri ilişkilerinin önemi

⦿ Müşteri odaklılık ve Müşterinin sesi

⦿ Müşteriyi karşılamadaki tutum ve davranışlar

⦿ Müşterilerle etkili iletişim kurma teknikleri

⦿ Aktif Karşılama Yöntem

Devamını Oku

YENİ YÖNTEMLER İLE SATIŞ VE PAZARLAMA

29 ARALIK 2023

Eğitim İçeriği:

⦿ Asla Kimseye Satış Yapmayın !

⦿ Satışçının Rolü

⦿ Profesyonelizm Yaklaşımı

⦿ Proaktif Davranış Geliştirmek

⦿ Alan Alana Savunma ve Saldırı

⦿ Satışcının KEFE Analizi

⦿ Değer Odaklı Satış İletişimi

⦿ Empatik Yaklaşımlar

⦿ Kurgusuz Beden Dili Ne Söyler?

⦿ Benjamin Franklin Etkisi

⦿ Networking ile İlişki Tasarımı

⦿ Motivasyon Uçak

Devamını Oku