Vizyon

Türkiye’nin ve dünyanın değer yaratan vakfı.

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitime, kalkınmaya ve sağlıklı toplum inşasına önderlik etmek

Temel Görevleri
  • Tüm eğitim faaliyetleri ile aklın ve bilimin rehberliğinde, yenilikçi, yaratıcı, çağın gereksinimlerinin ötesine geçip geleceğe yön verebilen, evrensel Atatürk değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek,

  • Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde insan kaynağının gelişimine katkı sağlayacak eğitimler düzenlemek,

  • Köklü kültürü ve tecrübelerinden hareketle gelecek kuşakların yaratıcılık, girişimcilik ve ürüne dönüştürme etkinliklerini desteklemek, süreci kolaylaştırıcı rol üstlenmek ve yön göstermek,

  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, toplumun sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmesini sağlayacak eğitim, araştırma ve uygulamalara öncülük etmektir.

Temel Değerler
  • Mükemmeliyetçi

  • Yenilikçi ve üretken

  • Katılımcılığa ve ortak akla değer veren

  • Sürekli gelişimi esas alan

  • Sorumlu liderlik