İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Yeni Dünya İş Düzeni (Geleceğin İş Yapma Modelleri)