İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Personel Özlük İşleri Ve Çalışma Hukuku Eğitimi