İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Beden Dili ve Etkili Konuşma Eğitimi