İş Okulu

Hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri de “İş Okulu”dur. Projemiz kapsamında, bireyleri kendi uzmanlık sahibi olmak istedikleri alanlarda, mesleki yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeye taşımak ve söz konusu meslek standartlarına hazırlanmaları amaçlanmıştır. Söz konusu projemizin gerçekleştiği tarihlerde akredite edilmiş mesleki yeterlilik belgeleri olmadığı için, işgücünün yurtdışında istihdam edilmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi hedeflenmiştir.

Izmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi ve İzmir Ticaret Odası olarak işbirliği ile gerçekleştirilen “İş Okulu” dünyanın en etkin ve saygın kuruluşlarından olan İskoç Yeterlilikler Kurulu / Scottısh Qualıfıcatıons Authorıty ( SQA ) ile ilişkilendirilmiştir. Yaptığımız bu işbirliği ile verilen uluslararası standartlardaki modüler eğitimler sonunda alınacak belgeler, ( SQA ) onaylı olarak verilmiş ve yurtdışında da geçerli olacağından AB deki serbest dolaşım için de önemli katkı sağlanmıştır. Gençlerimizin bu belgelerle hem yurtiçinde hem de yurtdışında rahatlıkla iş bulabilmesi ve kentimizde uluslararası nitelikli bir işgücüne sahip olması sağlanmıştır.

İlk olarak doğalgaz tesisatçılığı ve bakımı ile pastacılık ve fırıncılık dallarında 1. seviye eğitim programları açılmıştır. Bunun için İskoç uzmanlarca sektör temsilcileri ve alan öğretmenleri ile bir dizi çalışmalar yapılmış, sektör ihtiyaç analizleri belirlenmiştir. Sonunda uluslararası standartlarda sektör ihtiyaçlarına cevap veren akredite edilmiş programlar hazırlanmış, konuyla ilgili Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve pek çok vatandaşın kurslardan yararlanmasına olanak tanınmıştır.