Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavları  hakkında

Sayın Üyemiz,

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavlarının 01 Haziran 2021 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 200 TL olan belge masrafı Odamız üyesi olan firmalar için Odamızca karşılanacak olup, sınav ücretleri sınava girecek firmalar tarafından ödenecektir. Sınav ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

Sınava başvurmak isteyen kişilerin başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan evrakları en geç 25 Mayıs 2021 tarihine kadar İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ulaştırması gerekmektedir.

  • Sınav bedeli ödeme dekontu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Belge, Marka Logo Kullanım Sözleşmesinin imzalanmış hali
  • SEVİYE 5 DEĞİŞİKLİK: 15 Ağustos 2020 tarihinden önce ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydı bulunmayan kişilerin ve yeni şirket kuracak kişilerin lise diploması fotokopisi

ÖNEMLİ NOT:

Ticaret Bakanlığı’nca 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” kapsamında Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında 01.09.2020 tarihinden itibaren;

  1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.08.2020 öncesinde ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz eden kişiler için herhangi bir diploma şartı aranmayacaktır.
  • 01.09.2020 tarihinden itibaren Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavlarında daha önce belirtilen faaliyetlerle iştigal edildiğine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz edemeyenler için lise diploması sınav giriş şartı olarak uygulanacaktır.
  • Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye-4) sınavlarında ise herhangi bir belge veya diploma giriş şartı olarak aranmayacaktır.

Sınav ödeme bilgileri:

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 – 450 TL

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 – 500 TL

Hesap Bilgileri:

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş

İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ

IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36

Sınav hakkı kalmayan ve tekrar sınava girmek isteyen katılımcılarımızın, başarısız oldukları sınav birim ücretini TOBB Meybem hesabına yatırmaları gerekmektedir. Sınav birim ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

A1 BirimiTeorik (Yazılı) Sınav100 TL
A2 BirimiTeorik (Yazılı) Sınav100 TL
A2 BirimiUygulama Sınavı400 TL

ÖNEMLİ NOT: Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Odası

Bilgi:

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Tel: 0 232 484 04 12-13