AB Hibe Desteği ile Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Hakkında

Servis Aracı Şoförü Seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB Hibe desteği getirilmiştir.

Bu kapsamda 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan Hibe Başvuru Formu ile birlikte sınav başvurusunda bulunan katılımcılarımıza sınavda başarılı olmaları halinde sınav ücreti iade edilecektir. Katılımcıların başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

Sınavda başarılı olan kişilerden 200 TL belge ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Belge ücreti hibe kapsamında değildir.

TOBB Meybem işbirliğinde düzenlenen sınavlara başvurmak isteyen kişilerin başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan evrakları en geç 16 Eylül 2021 tarihine kadar İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ulaştırması gerekmektedir.

  1. AB Hibe başvuru formu ( eksiksiz doldurması gerekmektedir)
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf
  3. 1 tane kimlik fotokopisi
  4. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi fotokopisi,
  5. SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi,
  6. Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”
  7. “Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması” şartına istinaden Adli Sicil Kaydı

Sınav ödeme bilgileri:

Servis Aracı Şöförü Seviye 3 – 1.000 TL

Hesap Bilgileri:

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (AB HİBE HESABI)

İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ / IBAN: TR49 0006 4000 0014 2011 1806 84

Bilgi:

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Tel: 0 232 484 04 12-13

E-posta: meslekiyeterlilikbelgesi@iztovakfi.org

Başvuru linki :

http://iztovakfi.org/wp-content/uploads/2021/09/Basvuru-Formu-Servis-Araci-Soforu-EBF_REV02.pdf

http://iztovakfi.org/wp-content/uploads/2021/09/servis-belge-marka-logo.pdf