AB Hibe Desteği ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavları hakkında

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5  mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB Hibe desteği getirilmiştir.

Bu kapsamda 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan Hibe Başvuru Formu ile birlikte sınav başvurusunda bulunan katılımcılarımıza sınavda başarılı olmaları halinde sınav ücreti iade edilecektir. Katılımcıların başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

Sınavda başarılı olan kişilerden 200 TL belge ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Belge ücreti hibe kapsamında değildir.

Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 200 TL olan belge masrafı Odamız üyesi olan firmalar için Odamızca karşılanacaktır.

Sınavların Eylül ayının son haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. TOBB Meybem işbirliğinde düzenlenecek sınavlara başvurmak isteyen kişilerin Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan evrakları en geç 22 Kasım 2021 tarihine kadar İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ulaştırması gerekmektedir.

  • AB Hibe başvuru formu ( eksiksiz doldurması gerekmektedir)
  • Sınav bedeli ödeme dekontu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Belge, Marka Logo Kullanım Sözleşmesinin imzalanmış hali
  • SEVİYE 5 DEĞİŞİKLİK: 15 Ağustos 2020 tarihinden önce ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydı bulunmayan kişilerin ve yeni şirket kuracak kişilerin lise diploması fotokopisi

ÖNEMLİ NOT:

Ticaret Bakanlığı’nca 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” kapsamında Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında 01.09.2020 tarihinden itibaren;

  1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.08.2020 öncesinde ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz eden kişiler için herhangi bir diploma şartı aranmayacaktır.
  2. 01.09.2020 tarihinden itibaren Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavlarında daha önce belirtilen faaliyetlerle iştigal edildiğine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz edemeyenler için lise diploması sınav giriş şartı olarak uygulanacaktır.
  3. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye-4) sınavlarında ise herhangi bir belge veya diploma giriş şartı olarak aranmayacaktır.

Sınav ödeme bilgileri:

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 – 550 TL

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 – 600 TL

Hesap Bilgileri:

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (AB HİBE HESABI)

İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ / IBAN: TR49 0006 4000 0014 2011 1806 84

Bilgi:

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Tel: 0 232 484 04 12-13

Eposta: meslekiyeterlilikbelgesi@iztovakfi.org

Başvuru Linki:

http://iztovakfi.org/wp-content/uploads/2021/11/MEYBEM-Belge-Marka-ve-Logo-Kullanim-Sozlesmesi-1.pdf

http://iztovakfi.org/wp-content/uploads/2021/09/Motorlu-Kara-Tasitlari-Alim-Satim-Danismani-Seviye-4_Rev02.pdf

http://iztovakfi.org/wp-content/uploads/2021/09/Motorlu-Kara-Tasitlari-Alim-Satim-Sorumlusu-Seviye-5_Rev02.pdf

http://iztovakfi.org/wp-content/uploads/2021/11/Ek-1_Aday-Basvuru-Formu.docx