AB Hibe Desteği ile Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları Hakkında

Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB Hibe desteği getirilmiştir.

Bu kapsamda 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan Hibe Başvuru Formu ile birlikte sınav başvurusunda bulunan katılımcılarımıza sınavda başarılı olmaları halinde sınav ücreti iade edilecektir. Katılımcıların başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

Sınavda başarılı olan kişilerden 200 TL belge ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Belge ücreti hibe kapsamında değildir.

Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 200 TL olan belge masrafı Odamız üyesi olan firmalar için Odamızca karşılanacaktır.

Sınavların 15 Kasım haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. TOBB Meybem işbirliğinde düzenlenecek sınavlara başvurmak isteyen kişilerin Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan evrakları en geç 8 Kasım 2021 tarihine kadar İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ulaştırması gerekmektedir.

  • AB Hibe başvuru formu ( eksiksiz doldurması gerekmektedir)
  • Sınav bedeli ödeme dekontu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Belge, Marka Logo Kullanım Sözleşmesinin imzalanmış hali

Sınav Ödeme Bilgileri:

Emlak Danışmanı Seviye 4 – 700  TL

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 – 800  TL

Hesap Bilgileri:

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (AB HİBE HESABI)

İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ / IBAN: TR49 0006 4000 0014 2011 1806 84

Metin Kutusu: NOT: Vakfımız aynı zamanda ilgili Yönetmelikte belirtilen 100 saatlik eğitim programını sunmaktadır. 15 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan Gayrimenkul Danışmanlığı Temel Düzey Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiye https://www.izto.org.tr/tr/egitim/kasim-ayi-online-egitimleri/gayrimenkuldanismanligikasimayi  linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgi:

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Tel: 0 232 484 04 12-13

Eposta: meslekiyeterlilikbelgesi@iztovakfi.org

Başvuru Linki :

http://iztovakfi.org/yeni/wp-content/uploads/2021/11/Ek-1_Aday-Basvuru-Formu.docx

http://iztovakfi.org/yeni/wp-content/uploads/2021/11/Sorumlu-Emlak-Danismani-Seviye-5_Rev-02.pdf

http://iztovakfi.org/yeni/wp-content/uploads/2021/11/Emlak-Danismani-Seviye-4_Rev02.pdf

http://iztovakfi.org/yeni/wp-content/uploads/2021/11/MEYBEM-Belge-Marka-ve-Logo-Kullanim-Sozlesmesi.pdf