AB Hibe Desteği ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavları hakkında

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5  mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB Hibe desteği getirilmiştir. Bu kapsamda 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan Hibe Başvuru Formu ile birlikte…

More Details