“Servis Aracı Şoförü Seviye 3–Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında, okul servis aracı kullanan şoförlerin 3.9.2020 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesini almaları zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre; okullara servis taşımacılığı yapan üyelerimiz ve…

More Details
Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları Hakkında

Odamız, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve TOBB MEYBEM işbirliğinde Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarını düzenleyecektir. Sınavların 10 Şubat 2020 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınava girecek katılımcılarımıza ücretsiz sınav hazırlık…

More Details
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavları Hakkında

2. El Motorlu Kara Taşıtları alanında faaliyet gösteren işletmelerin yetki belgesi alması için verilen ek uyum süresi 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda, 9 Aralık 2019 haftası Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu…

More Details
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavları Hakkında
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavlarının 30 Eylül 2019 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 150 TL olan belge masrafı Odamız üyesi olan...
More Details
Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı
Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak...
More Details