“Servis Aracı Şoförü Seviye 3–Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında, okul servis aracı kullanan şoförlerin 3.9.2020 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesini almaları zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre; okullara servis taşımacılığı yapan üyelerimiz ve…

More Details
Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları Hakkında

Odamız, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve TOBB MEYBEM işbirliğinde Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarını düzenleyecektir. Sınavların 10 Şubat 2020 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınava girecek katılımcılarımıza ücretsiz sınav hazırlık…

More Details
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavları Hakkında

2. El Motorlu Kara Taşıtları alanında faaliyet gösteren işletmelerin yetki belgesi alması için verilen ek uyum süresi 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda, 9 Aralık 2019 haftası Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu…

More Details
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavları Hakkında
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavlarının 30 Eylül 2019 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 150 TL olan belge masrafı Odamız üyesi olan...
More Details
Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı
Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak...
More Details
İş Okulu
Hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri de “İş Okulu”dur. Projemiz kapsamında, bireyleri kendi uzmanlık sahibi olmak istedikleri alanlarda, mesleki yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeye taşımak ve söz konusu meslek standartlarına hazırlanmaları amaçlanmıştır. Söz konusu projemizin gerçekleştiği tarihlerde akredite edilmiş mesleki...
More Details
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak ilçesinde bulunan okulumuzun arsası hayırsever üyemiz Süleyman Taştekin tarafından bagışlanmıştır. Vakfımız okulumuzun yapılışını projelendirmiş, 2002-2003 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Okulumuzda spor salonu, konferans salonu, yemekhane, derslik, atölye ve bilgisayar lâboratuarı bulunmaktadır. Çağımız teknolojisine uygun olarak Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik...
More Details
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Saygınlığı ile Türkiye’nin en önde gelen Odalarından birisi olan İzmir Ticaret Odası, Ulu Önder Atatürk’ün bizzat katıldığı 1923’teki İzmir İktisat Kongresi’nden bu yana her zaman yeniliklerin ve değişimin simgesi olmuştur. Yüzyılı aşkın sürede gelirlerini sürekli artıran İzmir Ticaret Odası, 1988...
More Details
İlköğretim Öğrencilerine Göz Taraması
Vakfımız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir İl Halk Sağlık Müdürlüğü ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirlikleri ile sosyoekonomik düzeyi düşük, sağlık hizmet sunumuna erişimde zorluk yaşayan ailelerin yaşadığı bölgelerde çocuklarımıza göz taraması hizmeti sağlamaktadır. Başta göz tembelliği olmak üzere...
More Details
EGEBAM EÜ Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile İzmir Valiliği önderliğinde kurulan çocuk ve ergenlerde uçucu-uyuşturucu bağımlılığıyla savaşım projesi kapsamındaki EÜ Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (EGEBAM) kuruluşundan itibaren destek verilmiştir. Merkezde, ilk başvuran hastaların...
More Details