AB Hibe Desteği ile Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları Hakkında

Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB Hibe desteği getirilmiştir. Bu kapsamda 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan Hibe Başvuru Formu ile birlikte sınav başvurusunda bulunan katılımcılarımıza sınavda başarılı olmaları…

More Details
AB Hibe Desteği ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavları hakkında

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5  mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB Hibe desteği getirilmiştir. Bu kapsamda 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan Hibe Başvuru Formu ile birlikte…

More Details
StickyMotorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavları  hakkında

Sayın Üyemiz, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavlarının 01 Haziran 2021 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 200 TL olan belge…

More Details
2019 & 2020 yılı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Mali Tabloları

2019 yılı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Mali Tabloları 2020 yılı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Mali Tabloları

More Details
Doğal Gaz Alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Hakkında

Vakfımız,İzmir Ticaret Odası ve BTSO MESYEB işbirliğinde doğal gaz alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını düzenleyecektir. Sınavların Mart ayının başında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınav ücretleri aşağıda belirtilmektedir. Yeterlilik Ücret Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 648 TL Doğal Gaz Isıtma ve…

More Details
Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları Hakkında

Vakfımız, İzmir Ticaret Odası ve TOBB MEYBEM işbirliğinde Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarını düzenleyecektir. Sınavların 8 Şubat 2021 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınava girecek katılımcılarımıza ücretsiz sınav hazırlık eğitimi verilecektir. Sınav ücretleri…

More Details
“Servis Aracı Şoförü Seviye 3–Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında, okul servis aracı kullanan şoförlerin 3.9.2020 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesini almaları zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre; okullara servis taşımacılığı yapan üyelerimiz ve…

More Details
Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları Hakkında

Odamız, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve TOBB MEYBEM işbirliğinde Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarını düzenleyecektir. Sınavların 10 Şubat 2020 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınava girecek katılımcılarımıza ücretsiz sınav hazırlık…

More Details
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavları Hakkında

2. El Motorlu Kara Taşıtları alanında faaliyet gösteren işletmelerin yetki belgesi alması için verilen ek uyum süresi 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda, 9 Aralık 2019 haftası Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu…

More Details
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavları Hakkında
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavlarının 30 Eylül 2019 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu belgelerin sektör açısından son derece önemli olması nedeniyle 150 TL olan belge masrafı Odamız üyesi olan...
More Details